Enerji Nakil Hatları

Yeraltı ENH üzerine havai hat olarak kurulmakta olan enerji nakil hatları, taşıyıcı direk diğer adıyla pilon olarak temelleri sağlam oluşturulmuş transformatör istasyonlarına bağlı iletken yapılardır. Enerjiyi kontrol altına alarak, bakır ve alüminyum gibi iletken kablolarla, yüksek ve düşük enerjinin iletilmesinde taşıyıcı temelleri oluşturmaktadır. Yüksek izolasyon kurularak, elektrik enerjisinin uzak noktadan istenilen güç ile taşınmasında birincil görevi görür.

ENH nedir; ENH bir hat türü olarak uzun havai hat olarak, yeraltından itibaren elektrik santrallerindeki gücün yoğunlaştığı bakır ve alüminyum iletkenlerin yalıtkan izolatör kaynağıdır. Türkiye’deki ENH sistemleri TEİAŞ tarafından kontrol edilerek çalıştırılmakta, yerleşim yerlerine göre sabitlenmektedir. Elektrik iletim hatları düşük ve yüksek olacak şekilde iki ayrı koldan incelenmektedir. Bu iki iletim hattı taşıdıkları enerji boyutuna göre adlandırılmaktadır.

Yüksek Gerilim Hatları: santraller, tesisler ile ihtiyaç duyulan yerleşke arasındaki elektrik ihtiyacı adına döşenmektedir.

Düşük Gerilim Hatları: Şehir içerisinde elektrik enerjisi dağıtımı için kullanılmaktadır.

enh-1
enh-2
enh-3
enh-4
enh-5